Credo / Marcin Błażewicz

10,00 zł
Ilość
dostępny

Opis

Marcin Błażewicz (1953- )

Kompozytor, pedagog, animator życia muzycznego, profesor doktor habilitowany. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie UMFC) w klasie kompozycji Mariana Borkowskiego (1982). Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez François-Bernarda Mâche’a (1980), Iannisa Xenakisa (1985) i Oliviera Messiaena (1987). Od 1985 roku pracuje w macierzystej uczelni, gdzie pełnił kierownicze funkcje: prodziekana (1999–2002, 2005–2008) i dziekana (2008–2012) Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz kierownika Katedry Kompozycji (2012–2016).

Za twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in.: Nagrodę Specjalną w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Music Today” za Thanatos (Tokio, 1985), dwukrotnie Prix Italia za muzykę do słuchowiska radiowego Z głębokości wód (1989) oraz za Arista – omen śmierci (1990). Jest także laureatem Wawrzynu czasopisma „Radar” (1985) oraz Nagrody im. Stanisława Wyspiańskiego (1987) za całokształt twórczości. Jego twórczość była wykonywana w kraju i za granicą oraz stała się przedmiotem licznych publikacji i nagrań (5 monograficznych płyt CD).

Zorganizował ponad 200 koncertów, a także pełnił wiele funkcji społecznych. Był m.in.: organizatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Forum Nowej Muzyki w Warszawie (1983–1987), prezesem polskiej sekcji Jeuneusses Musicales (1990–1992), wiceprezesem Towarzystwa Sztuki Perkusyjnej (1990–1994), kierownikiem muzycznym Teatru Polskiego Radia (1986–1998). W 2000 roku założył czasopismo „Muzyka21”, które przez rok prowadził jako redaktor naczelny. Sprawował także funkcje przewodniczącego sekcji muzyki poważnej ZAiKS (2006– –2013) oraz skarbnika ZAiKS (od 2006).

A composer, teacher, animator of musical life, professor, DMus Hab. He graduated with honours from the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw (currently the Chopin University of Music) in the composition class of Marian Borkowski (1982). In the 1980s, he took part in masterclasses led by François-Bernard Mâche (1980), Iannis Xenakis (1985), and Olivier Messiaen (1987). Since 1985, he has been employed at his alma mater, where he has held the positions of deputy dean (1999–2002, 2005–2008) and dean (2008–2012) of the Department of Composition, Conducting, and Theory of Music, and head of the Chair of Composition (2012–2016).

He has received many awards at national and international composition competitions, including the Special Prize at the International Composers’ Competition ‘Music Today’ for Thanatos (Tokyo, 1985), two Prix Italia: for the music for the radio play Z głębokości wód (From the Depths of the Waters)(1989) and for Arista – omen śmierci (Arista – Death Omen) (1990). He also won the Wawrzyn (Laurel) of the magazine Radar in 1985 and the Stanisław Wyspiański Award for lifetime achievement in 1987. His compositions have been performed in Poland and abroad; they also became the subject of numerous publications and recordings (5 monographic CDs).

He has organized over 200 concerts and performed a number of social functions. He has been, among others, the organizer and artistic director of the International Forum of New Music in Warsaw (1983–1987), president of the Polish section of Jeuneusses Musicales (1990–1992), vice president of the Percussive Art Society (1990– –1994), music director of the Polish Radio Theatre (1986–1998). In 2000, he founded the magazine Muzyka21, where he was the editor-in-chief for a year. He has also served as the chairperson of the section of classical music of the Polish Society of Authors and Composers (2006–2013) and treasurer of the same institution (since 2006).

umfc-2020022
KOMPOZYTOR Marcin Błażewicz (1953- )
INSTRUMENT / OBSADA Chór
OPRACOWANIE / REDAKCJA Paweł Łukaszewski
TŁUMACZENIE Żaneta Pniewska (tłumaczenie)
ILUSTRACJE / OPRAC. GRAF. Krzysztof Kubicki
WYDANIE Wydanie 1.
MIEJSCE WYDANIA Warszawa
WYDAWCA Chopin University Press
ROK WYDANIA 2020
LICZBA STRON 14
OPRAWA Oprawa miękka
SERIA Nowa Polska Muzyka Chóralna / New Polish Choral Music
ISBN / ISSN / ISNM 9790801518750
KATEGORIA I TAGI
  • Nuty
  • Chór