Missa brevis / Stanisław Moryto

10,00 zł
Ilość
dostępny

Opis

Stanisław Moryto (1947-2018)

Kompozytor, organista, pedagog, organizator życia muzycznego, profesor doktor habilitowany. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie w klasach: organów Feliksa Rączkowskiego (1971) i kompozycji Tadeusza Paciorkiewicza (1974). W kolejnych latach w macierzystej uczelni pełnił różne funkcje, po tę najważniejszą – rektora UMFC (2005– –2012). W 2011 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Keimyung University w Daegu (Korea Południowa).

Uczestniczył w pracach licznych stowarzyszeń i organizacji muzycznych. Był przewodniczącym Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Musicales de Pologne” (1973–1981), prezesem Ludowego Instytutu Muzycznego (1981–1997; od 1992 Polski Instytut Muzyczny), członkiem Narodowej Rady Kultury (1984–1990) i Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (2007–2010). W 1986 r. powołał do życia Conversatorium Muzyki Organowej (obecnie Legnickie Conversatorium Organowe, od 2018 – im. Moryty). Zainicjował także serię wydawnictw dawnej i współczesnej polskiej muzyki organowej.

Jako organista i kompozytor był obecny na najbardziej znaczących koncertach i festiwalach polskich i europejskich oraz odbywających się w Japonii, Kanadzie, Korei Południowej, na Kubie, w Libanie i w Stanach Zjednoczonych. Dokumentacja fonograficzna jego twórczości obejmuje kilkadziesiąt płyt (z czego osiem to płyty autorskie). Zdobył wiele nagród w konkursach kompozytorskich. Był także laureatem innych prestiżowych wyróżnień, m.in.: Nagrody Miasta Legnicy (2000), odznaczenia „Crucem Magni Officialis” zakonu maltańskiego (2007), Nagrody Brata Alberta (2008), Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka (2009), „Fryderyka” w kategorii „Kompozytor Roku” (2010), Nagrody Ministra Kultury (1995, 2011), Krzyża Oficerskiego Orderu „Polonia Restituta” (2012).

A composer, organist, teacher, organizer of musical life, professor, DMus Hab. He graduated from the Higher State School of Music in Warsaw in the organ class of Feliks Rączkowski (1971) and in the composition class of Tadeusz Paciorkiewicz (1974). Over subsequent years, he held various functions at his alma mater, the most important of which was the rector of the Chopin University of Music (2005– –2012). In 2011, he received an honorary doctorate of the Keimyung University in Daegu, South Korea.

He participated in the works of numerous music associations and organizations. He was the chairperson of the Jeunesses Musicales de Pologne Association of Polish Musical Youth (1973–1981), president of the People’s Institute of Music (1981–1997; since 1992 the Polish Institute of Music), a member of the National Council of Culture (1984–1990) and the Programme Council of the Fryderyk Chopin Institute (2007–2010). In 1986, he founded the Conversatory of Organ Music (now Organ Conversatory in Legnica, since 2018 named after Moryto). He also initiated a series of publications of early and contemporary Polish organ music. As an organist and composer, he was present at the most significant Polish and European concerts and festivals as well as those taking place in Japan, Canada, South Korea, Cuba, Lebanon, and the United States of America. The phonographic documentation of his work includes several dozen CDs (of which eight are original CDs). He won numerous awards at composition competitions. He also won such prestigious awards as the City of Legnica Award (2000), the Crucem Magni Officialis decoration of the Order of Malta (2007), the Brother Albert Medal (2008), the Włodzimierz Pietrzak Award (2009), the Fryderyk Award in the category Composer of the Year (2010), the Award of the Minister of Culture (1995, 2011), or the Officer’s Cross of the Order of Polonia Restituta (2012).

umfc-2020026
KOMPOZYTOR Stanisław Moryto (1947-2018)
INSTRUMENT / OBSADA Chór
OPRACOWANIE / REDAKCJA Paweł Łukaszewski
TŁUMACZENIE Żaneta Pniewska (tłumaczenie)
ILUSTRACJE / OPRAC. GRAF. Krzysztof Kubicki
WYDANIE Wydanie 1.
MIEJSCE WYDANIA Warszawa
WYDAWCA Chopin University Press
ROK WYDANIA 2020
LICZBA STRON 12
OPIS FIZYCZNY Partytura
OPRAWA Oprawa miękka
SERIA Nowa Polska Muzyka Chóralna / New Polish Choral Music
ISBN / ISSN / ISNM 9790801518897
KATEGORIA I TAGI
  • Pozostałe
  • Nuty
  • Chór