[Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018]

§ 1. Definicje użyte w regulaminie

1. Księgarnia - Firma Calinotheca Jakub Kalinowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Askenazego 3/1, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta st. Warszawy pod numerem 427071 prowadząca księgarnię internetową eFryderyk.pl i księgarnię stacjonarną Chopin University Press przy ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa.
2. Logowanie - proces autoryzacji użytkownika serwisu internetowego, który wcześniej dokonał rejestracji.
3. Rejestracja - proces rejestracyjny, w którym należy podać dane określone przez księgarnię niezbędne do realizowania zleceń.
4. Serwis internetowy - internetowy system sprzedaży zlokalizowany pod adresem http://www.efryderyk.pl prowadzony przez firmę Calinotheca Jakub Kalinowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Askenazego 3/1.
5. Umowa sprzedaży zawarta na odległość - umowa cywilnoprawna zawarta przez internet w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. "Kodeks Cywilny" (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.).
6. Złożenie zamówienia - proces polegający na przesłaniu formularza z Serwisu internetowego z wybranym wcześniej towarem.

§ 2. Zakres obowiązywania "regulaminu zakupów"

1. Niniejszy regulamin dotyczy umów sprzedaży zawartych na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego.
2. Zalogowanie się do serwisu internetowego i składanie zamówień w księgarni jest jednoznaczne z akceptacją "Regulaminu zakupów".
3. "Regulamin zakupów" jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej z księgarnią.

§ 3. Towary oferowane przez księgarnię w Serwisie internetowym

1. Wszystkie towary oferowane w Serwisie internetowym są nowe i są oferowane na podstawie umowy z Wydawnictwem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

§ 4. Składanie zamówień i polityka prywatności

1. Przedmioty, których opisy znajdują się w Serwisie internetowym, stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. "Kodeks Cywilny" (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.).
2. Księgarnia przetwarza dane osobowe klienta: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres płatnika, NIP, telefon i adres e-mail wyłącznie w związku i na potrzeby realizacji zamówienia i jest ich administratorem. W przypadku zamówień bez zakładania konta dane osobowe zostaną usunięte po roku od nadania przesyłki, aby zabezpieczyć prawo klienta i sklepu internetowego do złożenia ewentualnej reklamacji przesyłki u operatora pocztowego. Jeżeli w trakcie zamówienia utworzone zostało konto klienta, to zostanie ono usunięte w przypadku bezczynności po roku od ostatniego logowania.
3. Klient może samodzielnie edytować dane osobowe w zakładce "Moje dane" po zalogowaniu się do konta klienta lub zwrócić się do obsługi Księgarni z prośbą o ich modyfikację.
4. Klient może w każdej chwili samodzielnie usunąć dane osobowe i konto klienta korzystając z odnośnika "Usuń konto" dostępne w zakładce "Moje konto" po zalogowaniu się do konta klienta lub zwrócić się z taką prośbą do obsługi Księgarni.
5. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien dokładnie zapoznać się z ofertą, a w razie wątpliwości skontaktować się z obsługą księgarni przez e-mail lub telefonicznie.
6. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych księgarnia zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego odstąpienia od umowy sprzedaży lub jej częściowej realizacji po uzyskaniu akceptacji Klienta. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej częściowej realizacji księgarnia zwraca należność lub jej część stosownie do zmian w umowie sprzedaży.

§ 5. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia w Serwisie internetowym i otrzymaniu od księgarni na adres e-mail potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 4 pkt 6 regulaminu.

§ 6. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Dostępne są następujące sposoby płatności i realizacji zamówień: przedpłata na konto księgarni i wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej, zlecenie przesłania zamówienia z opcją płatności przy odbiorze, płatność za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl. Klient zobowiązuje się do odebrania zleconej przesyłki. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
2. Wysyłki nadawane są od 1 do 3 dni od zaksięgowania wpłaty lub zlecenia przesyłki płatnej przy odbiorze.
3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień płatnych przy odbiorze bez podawania przyczyn.
4. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT lub paragon fiskalny.
5. Koszty przesyłki zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości i są pokrywane przez kupującego.

§ 7. Odpowiedzialność za przesyłki, reklamacje, zwroty

1. Klient jest zobowiązany do poinformowania księgarni o fakcie niedoręczenia przesyłki.
2. Klient jest zobowiązany do odmowy odebrania przesyłki, jeżeli jest ona zniszczona lub nosi ślady otwierania i niezwłocznego powiadomienia księgarni o zaistniałej sytuacji.
3. Niezastosowanie się klienta do postanowień § 7 pkt 1 i 2 uniemożliwia wszczęcie procedury reklamacyjnej u usługodawcy pocztowego i zwrotu wpłaconych pieniędzy w przypadku zniszczenia lub zagubienia przesyłki.
4. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia przesyłki księgarnia zwraca klientowi wpłaconą kwotę wyłącznie w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji przez firmę doręczającą przesyłki. W takiej sytuacji zwrot należności obejmuje cenę zakupionego przedmiotu i koszt przesyłki.
5. Każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Księgarnia zwraca należność klientowi z kosztem najtańszej przesyłki oferowanej dla tego towaru w ciągu 7 dni od zwrócenia towaru. Klient odsyła towar na własny koszt i deklaruje sposób zwrotu należności (przelew lub przekaz pocztowy).
6. W przypadku reklamacji prosimy o przesłanie towaru wraz z fakturą na nasz adres przesyłką rejestrowaną oraz określenie wady przedmiotu. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
7. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji wymieniamy towar na wolny od wad lub proponujemy zwrot pieniędzy wraz z kosztami przesyłki.
8. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
10 Sprawy nieporuszone w niniejszym regulaminie regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.