Musica Sacra Nova : pismo poświęcone muzyce sakralnej i myśli humanistycznej. R. I (2007) nr 1

25,00 zł
Ilość
dostępny

Od redakcji

Do rąk Państwa przekazujemy pierwszy numer rocznika "Musica Sacra Nova". Cele, jakie sobie stawiamy, to prezentacja najnowszych wyników badań o muzyce sakralnej, zwłaszcza współczesnej. Dotąd nie powstało czasopismo o podobnych założeniach. Zamierzamy być także otwarci na inne zagadnienia związane z szeroko rozumianym pojęciem sacrum. Periodyk będzie miał charakter interdyscyplinarny i obok zagadnień muzycznych podejmować będzie także problematykę sacrum w sztuce, literaturze, a także tematykę filozoficzną, teologiczną, historyczną, czyli - ogólnie rzecz ujmując - sprawy związane z szeroko pojętą myślą humanistyczną w jej uniwersalnym wymiarze. Zakładamy również elastyczność od przyjętych założeń. Stąd w numerze obecność tekstów nieco odbiegających od podstawowej tematyki, rozważania o muzyce dawnej, a także o współczesnej lecz niekoniecznie sakralnej. Interesującym zagadnieniem wydają się być wzajemne związki i różnice, oddziaływania muzyki dawnej na nową, siła tradycji i jej wpływ na współczesność, interpolacje, dialogi, konteksty, konotacje. Pragniemy poruszać nie tylko tematy kultury wysokiej, zagadnienia związane z muzyką znanych kompozytorów, czy poważne problemy naukowe, ale także przybliżać wątki mniej znane, często o znaczeniu i zasięgu lokalnym. Całość dopełniają recenzje, sprawozdania i wywiady. Pismo "Musica Sacra Nova" pragnie być również otwarte na współpracę z autorami młodego pokolenia, umożliwiać im zaistnienie w środowisku naukowym poprzez publikację artykułów lub fragmentów celniejszych prac doktorskich i magisterskich.

Mówiąc o muzyce sakralnej należy wpierw dokonać rozróżnienia podstawowych pojęć, często traktowanych jako tożsame, niekiedy błędnie interpretowanych. Szereg artykułów zamieszczonych w niniejszym zeszycie poświęcono problematyce nawiązującej do tytułu pisma, a więc wątkom religijnym w muzyce XX wieku.

Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim Autorom, którzy podjęli z nami współpracę, okazali nam zaufanie i udostępnili swoje teksty do zamieszczenia w pierwszym, inicjalnym numerze czasopisma. Szczególną wdzięczność winni jesteśmy gronu fachowców - wybitnych przedstawicieli nauki polskiej, którzy zgodzili się wesprzeć inicjatywę powołania rocznika swoim autorytetem, zasiadając w Radzie Naukowej. Mamy nadzieję, że "Musica Sacra Nova" spotka się z życzliwym zainteresowaniem Czytelników i środowiska naukowego.

Zapraszamy do lektury!

Marcin Tadeusz Łukaszewski

ms-2
OPRACOWANIE / REDAKCJA Marcin Tadeusz Łukaszewski
ILUSTRACJE Krzysztof Kubicki
MIEJSCE WYDANIA Warszawa
WYDAWCA Musica Sacra
ROK WYDANIA 2007
LICZBA STRON 537
OPRAWA Oprawa miękka
ISBN / ISSN / ISNM 2080-766X
KATEGORIA I TAGI
  • Teoria muzyki i muzykologia
  • Historia muzyki
  • Kompozytorzy i autorzy piosenek
  • Muzycy, wokaliści, zespoły i grupy
  • muzyka sakralna
  • czasopisma