Musica Sacra Nova 2 : seria poświęcona muzyce sakralnej i myśli humanistycznej. R. 2 (2008) nr 2

25,00 zł
Ilość
dostępny

Do rąk Czytelników oddajemy drugi numer rocznika "Musica Sacra Nova" – pisma poświęconego muzyce sakralnej i myśli humanistycznej. Twórcom czasopisma przyświecała idea, aby kolejne jego numery były poświęcone na przemian różnym zagadnieniom lub miały charakter monograficzny. Z tego względu drugi zeszyt dedykowany został w całości Profesorowi Marianowi Borkowskiemu, wybitnemu kompozytorowi, pedagogowi, pianiście, muzykologowi, animatorowi życia muzycznego, który w bieżącym roku obchodzi podwójny jubileusz 50-lecia pracy artystycznej i 40-lecia pracy pedagogicznej. W przyszłym zaś roku obchodzić będzie jubileusz 75-lecia urodzin. To dobry moment na podsumowania dotyczące Jego dorobku twórczego i pracy zawodowej, prowadzonej z sukcesem na wielu płaszczyznach. Marian Borkowski jest mistrzem i niekwestionowanym autorytetem nie tylko dla licznego grona swoich wychowanków (magistrów, doktorów i doktorów habilitowanych w dziedzinie kompozycji), ale także dla muzyków innych specjalności (często wykonawców Jego dzieł).

Idea przygotowania niniejszego opracowania zrodziła się przed kilku laty. Studia nad twórczością Mariana Borkowskiego miały objąć reedycje tekstów o Nim, rozproszonych w różnych zeszytach naukowych i czasopismach. Tych artykułów zebrało się już sporo. Warto było je powtórnie przypomnieć Czytelnikom w postaci wspólnego, skondensowanego wydawnictwa. Te teksty stanowią tylko część zawartości tomu. Obok nich prezentujemy nowe artykuły, napisane specjalnie z myślą o prezentowanym wydawnictwie. Sylwetka twórcza Mariana Borkowskiego przedstawia się w nich z różnych punktów widzenia: obok ujęć czysto analitycznych (także różnorodnych), spotykamy ujęcia natury filozoficzno-estetycznej, humanistycznej. Niektóre teksty omawiają twórczość Jubilata, w innych autorzy koncentrują się na przedstawieniu dziejów życia Kompozytora, Jego działalności pedagogicznej i organizacyjnej, jak również na problemach wykonawczych Jego muzyki.

Podobnie, jak w poprzednim numerze, tak i tym razem na końcu tomu zamieszczamy recenzje i sprawozdania, będące stałym działem czasopisma "Musica Sacra Nova". Autorzy informują o wybranych nowościach płytowych, książkowych i przedstawiają relacje z różnych imprez artystycznych.

Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim Autorom za nadesłanie nowych tekstów, poświęconych życiu i twórczości prof. Mariana Borkowskiego oraz za zgodę na reedycję artykułów wydanych przed laty. Przede wszystkim dziękuję Profesorowi Marianowi Borkowskiemu za wnikliwą lekturę całego materiału, korekty, uzupełnienia i życzliwe wsparcie w pracach nad tą publikacją.

Mam nadzieję, że prezentowana publikacja spotka się z życzliwym zainteresowaniem Czytelników i stanie się przyczynkiem i zachętą do dalszych badań nad twórczością Mariana Borkowskiego.

Marcin Tadeusz Łukaszewski

mse-11
OPRACOWANIE / REDAKCJA Marcin Tadeusz Łukaszewski
ILUSTRACJE Krzysztof Kubicki
MIEJSCE WYDANIA Warszawa
WYDAWCA Musica Sacra
ROK WYDANIA 2008
LICZBA STRON 309
OPRAWA Oprawa miękka
ISBN / ISSN / ISNM 9788372706344
KATEGORIA I TAGI
  • Style i gatunki muzyczne
  • Muzyka sakralna
  • Kompozytorzy i autorzy piosenek
  • Książki