Drei Nachtlieder Klasteriana na fortepian / M.T. Łukaszewski

30,00 zł
Ilość
dostępny

Prawykonanie

Drei Nachtlieder: Marcin T. Łukaszewski - fortepian/piano, 17.05.2013, Warszawa, UMFC, Koncert kompozytorski studentów i absolwentów Podyplomowych Studiów Kompozycji.

Klasteriana: Marcin T. Łukaszewski - fortepian/piano, 9.05.2014, Warszawa, UMFC, Komcert kompozytorski studentów i absolwentów Podyplomowych Studiów Kompozycji.

Opis

Drei Nachtlieder

Drei Nachtlieder, wbrew tytułowi, to utwór jednoczęściowy, w którym można wyróżnić trzy większe ogniwa, przebiegające attacca. Pisząc go, zamierzałem nawiązać do tradycji nokturnu, gatunku utożsamianego głównie z muzyką romantyczną. Nie chciałem jednak nazywać utworu nokturnem, aby uniknąć jednoznacznych skojarzeń. Całość trwa circa 10-12 minut, przebiega w tempie na ogół wolnym i umiarkowanym. Zależało mi na wyzyskaniu możliwości barwowych fortepianu, eksplorowanego jednak w sposób tradycyjny, wyłącznie za pomocą klawiatury. Stąd wykorzystanie pełnej skali instrumentu, stosowanie brzmień hybrydowych, np. oktaw kontaminowanych sekundą czy bitonalnych struktur akordowych. Starałem się jednak unikać typowo pianistycznych rozwiązań na rzecz poszukiwania barw i brzmień, będących często wynikiem połączenia tonalnej i nietonalnej stylistyki. Chciałem uzyskać w ten sposób nastrój skupienia, zamyślenia, głębi, swoistego smutku, to znów dramatyzmu (w miejscach forte). Służą temu liczne skoki, szerokie interwały, kontrasty dynamiczne oraz repetycje określonych struktur, co zbliża utwór miejscami do narracji minimalistycznej. Dominuje myślenie wertykalne, podporządkowane harmonice. Głównym celem jest jednak pogłębienie wyrazu muzycznego, nie zaś popis wirtuozowski w tradycyjnym znaczeniu tego pojęcia. 

Klasteriana 

W tym jednoczęściowym utworze (czas trwania circa 10 minut) pragnąłem wydobyć sonorystyczne możliwości fortepianu, wynikające z użycia wyłącznie różnego rodzaju klasterów. Nie sięgnąłem jednak po sonoryzm totalny, który często wiązał się z notacją beztaktową i fascynacją samym brzmieniem, kojarzonym nierzadko z poszukiwaniem awangardowych jakości kolorystycznych (jak np. gra na strunach, uderzenia w pudło rezonansowe czy preparacja fortepianu). Wykorzystuję wyłącznie grę konwencjonalną - na klawiaturze. Starałem się zbudować dramaturgię przebiegu i uzyskać siłę wyrazową, stosując w tym celu wyłącznie współbrzmienia klasterowe - stąd tytuł utworu. Są to współbrzmienia od kilku dźwięków do wielodźwięków, czasem klastery tzw. ażurowe, klastery chromatyczne i diatoniczne, oparte na skalach modalnych, klastery na białych i czarnych klawiszach oraz ich modyfikacje fakturalne (np. tremolanda, glissanda). Tu, podobnie jak w Drei Nachtlieder, wykorzystuję pełną skalę fortepianu i związane z tym możliwości dźwiękowe, fakturalne i kolorystyczne. Istotne znaczenie przywiązuję do stałej rytmiki, silnie kontrastowej dynamiki i artykulacji. Powtarzalność i repetycyjność struktur zbliża tę kompozycję do estetyki minimal i repetitiv music. Tytuł może kojarzyć się z cyklem utworów fortepianowych Roberta Schumanna - Kreisleriana. Być może nieświadomie podjąłem dialog z tym dziełem, ale podobieństw (zwłaszcza stylistycznych) między tymi utworami nie należy szukać zbyt głęboko i dosłownie. Oba utwory napisałem w ramach Podyplomowych Studiów Kompozycji na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, które odbywałem w latach 2012-2014 pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Mariana Borkowskiego, któremu w tym miejscu pragnę wyrazić najgłębsze podziękowania. 

Marcin Tadeusz Łukaszewski 

arsm-11
KOMPOZYTOR Marcin Tadeusz Łukaszewski (1972- )
INSTRUMENT / OBSADA Fortepian
ILUSTRACJE Beata Biniek
MIEJSCE WYDANIA Lisowice
WYDAWCA Ars Musica
ROK WYDANIA 2016
LICZBA STRON 24
OPRAWA Oprawa miękka
SERIA M.T. Łukaszewski Collection (Ars Musica)
ISBN / ISSN / ISNM 9790902012669
KATEGORIA I TAGI
  • Partytury, nuty, libretta
  • Książki i nuty
  • Zobacz także