Utwory fortepianowe / P.M. Chmielnicki

40,00 zł
Ilość
dostępny

Prawykonanie

Nocturne, Toccata: 05.05.2017, Warszawa, Planetarium Niebo Kopernika - Centrum Nauki Kopernik, koncert z cyklu Koncerty pod gwiazdami, Marcin Tadeusz Łukaszewski - fortepian

Ephemeral: 27.04.2017, Warszawa, UMFC, Sala im. Henryka Melcera, koncert kompozytorski Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, Marcin Tadeusz Łukaszewski - fortepian 

Opis

Utwory fortepianowe 

W tym zeszycie prezentujemy wybór utworów fortepianowych Pawła Michała Chmielnickiego (ur. 1996), przedstawiciela najmłodszego pokolenia twórców polskich. Są to: Nocturne, Toccata, Ephemeral, Longing i For Friends.

Utwory fortepianowe Pawła Michała Chmielnickiego odznaczają się z jednej strony prostotą, z drugiej zaś głębią wyrazu. Istnieją jednak dwa rodzaje prostoty. Jak stwierdza Benedykt XVI w napisanej przed laty książce Raport o stanie wiary: "Jest bowiem taki rodzaj prostoty, który wynika z przeciętności, i rodzaj prostoty, który rodzi się z bogactwa duchowego, kulturowego i historycznego". W moim przekonaniu kompozycje fortepianowe Pawła Michała Chmielnickiego przynależą do drugiej z wymienionych przez papieża kategorii prostoty, mimo że są utworami z twórczości początkowej młodego kompozytora, którymi rozpoczyna swoją twórczą drogę i trudno dziś przewidzieć, w jakim kierunku będzie zmierzał.

Fortepian jest instrumentem szczególnie bliskim jego artystycznej i duchowej wrażliwości. Dzięki niemu wyraża siebie, odsłania swoje wnętrze, dzieli się z wykonawcą i słuchaczem swoimi przemyśleniami, tęsknotami i pragnieniami, przelanymi na papier nutowy za pomocą dźwięków.

W utworach Pawła Michała Chmielnickiego zwraca uwagę operowanie prostymi środkami, czytelnymi dla szerokiego grona odbiorców. Na znaczeniu zyskuje linia melodyczna, śpiewność frazy, a także minimalistyczne podejście do harmoniki. Utwory bowiem bazują na przemienności zazwyczaj kilku funkcji harmonicznych, niezmiennych w przebiegu całego dzieła, jednakże przy zmianie środków fakturalnych i zastosowaniu techniki wariacyjnej. Zwraca też uwagę czytelna w omawianych kompozycjach budowa okresowa. Charakterystyczne jest użycie tonacji molowych we wszystkich utworach. Miniatury te są do siebie zbliżone pod względem stylistyki brzmienia, estetyki i nastroju. W każdej kolejnej widoczny jest rozwój i wzbogacenie zastosowanych środków wyrazowych i fakturalnych (najpierw powstało For Friends, później Ephemeral, Longing, następnie Nokturn, nad którym kompozytor pracował od sierpnia do grudnia 2016 roku, wreszcie Toccata). Prostota środków nie musi oznaczać prostactwa. Utwory te są przede wszystkim przekaźnikiem wewnętrznych emocji, głębokich przeżyć i wzruszeń kompozytora, w znacznie zaś mniejszym zakresie spekulatywnych dociekań czy techniczno-technologicznych poszukiwań. Twórca nie ma potrzeby poszukiwania nowych środków techniki kompozytorskiej. Pragnie komunikować się ze światem za pomocą środków sprawdzonych i czytelnych. W tym miejscu przychodzą na myśl słowa Ludwiga van Beethovena, który na kartach swojej Missa Solemnis napisał: "Von Herzen - Möge es wieder - Zu Herzen gehn". Od serca do serc. Tak postrzegam muzykę Pawła Michała Chmielnickiego.

Utwory fortepianowe Pawła Michała Chmielnickiego mogą znaleźć zastosowanie zarówno w dydaktyce, jak i w repertuarze koncertowym. Jako dydaktyczne mogą być przydatne w wyższych klasach szkoły muzycznej I stopnia (Longing, For Friends), jak i przede wszystkim w szkole muzycznej II stopnia (Toccata, Nocturne, Ephemeral).

Marcin Tadeusz Łukaszewski 

arsm-9
KOMPOZYTOR Paweł Michał Chmielnicki (1996- )
INSTRUMENT / OBSADA Fortepian
ILUSTRACJE Beata Biniek, Antoni Maria Marek
MIEJSCE WYDANIA Lisowice
WYDAWCA Ars Musica
ROK WYDANIA 2017
LICZBA STRON 52
OPRAWA Oprawa miękka
SERIA From The Repertoire of Marcin Tadeusz Łukaszewski (Ars Musica)
ISBN / ISSN / ISNM 9790801566102
KATEGORIA I TAGI
  • Partytury, nuty, libretta
  • Książki i nuty