Rękopisy muzyczne / I.J. Paderewski

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oddajemy do Państwa rąk niezwykłą publikację: faksymilowe wydanie wybranych rękopisów Ignacego Jana Paderewskiego - charyzmatycznego męża stanu, wybitnego pianisty wirtuoza i kompozytora. Rękopisy te pochodzą z kolekcji, będącej własnością Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Twórczość kompozytorska Paderewskiego pozostaje nieco w cieniu jego zawrotnej kariery politycznej i pianistycznej, jednak stanowi istotną sferę jego życia artystycznego. Choć rękopiśmienna spuścizna kompozytorska Paderewskiego uległa rozproszeniu, to znaczna część manuskryptów, zgodnie z zapisem testamentowym znalazła trwałe miejsce w zbiorach specjalnych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Kolekcja składa się z utworów powstałych w latach od 1879 do ok. 1898. W przeważającej części są to kompozycje na fortepian, również utwory skrzypcowe, kameralne, orkiestrowe i wokalne. W większości są to szkice i brudnopisy. Pisane ołówkiem, a także czarnym lub fioletowym atramentem z ołówkowymi poprawkami. Zatytułowane lub bez tytułu. Obejmują większe partie napisanego utworu lub niewielkie fragmenty. Czasami jest to tylko kilka taktów lub projektów w postaci kilkutaktowych linii melodycznych w zapisie partyturowym albo opracowanych jako poszczególne glosy. Niektóre utwory to ukończone czystopisy. Wszystkie stanowią wymowne świadectwo twórczego wysiłku młodego artysty.

Do faksymilowego wydania wybrane zostały najbardziej interesujące rękopisy. Wśród nich znalazły się autografy utworów fortepianowych, kameralnych i pieśni. Większość z nich jest reprezentatywna dla pierwszego okresu twórczości Paderewskiego. W młodzieńczych utworach: krakowiakach i mazurkach, zaznaczyła się indywidualna podława artystyczna kompozytora. W pierwszych swoich dokonaniach twórczych nie nadużywał efektów wirtuozowskich, ale też nie pozbawiał ich werwy, rytmu i rozmachu. Utwory, będące przede wszystkim stylizacjami, opartymi na tematach własnych, oddają charakter i atmosferę polskiej muzyki ludowej z jej rytmami i zwrotami melodyczno-harmonicznymi. Wczesne kompozycje mają przejrzystą konstrukcję, polot i głębię, przez co zyskały wielu wykonawców i znalazły trwałe miejsce w literaturze pianistycznej, jeszcze zanim ich twórca zyskał światową sławę niezrównanego wirtuoza fortepianu.

Faksymilowym wydaniem wybranych rękopisów Ignacego Jana Paderewskiego w stulecie odzyskania niepodległości, a także w przededniu setnej rocznicy upaństwowienia Instytutu Muzycznego Warszawskiego i przemianowania go na Państwowe Konserwatorium Muzyczne, z czynnym udziałem Paderewskiego jako premiera i ministra spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina składa hołd Wielkiemu Polakowi, którego spuścizna stanowi część światowego dziedzictwa kulturowego.

                            JM Rektor
                            prof. dr hab. Klaudiusz Baran
                            Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

umfc-252
KOMPOZYTOR Ignacy Jan Paderewski (1860-1941)
INSTRUMENT / OBSADA Fortepian, Skrzypce, Zespół kameralny
WYDANIE Wydanie 1.
MIEJSCE WYDANIA Warszawa
WYDAWCA Chopin University Press
ROK WYDANIA 2018
LICZBA STRON 190
OPRAWA Oprawa twarda
ISBN / ISSN / ISNM 9788365990044
DODATKOWE INF. Publikacja wydana w roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 1918-2018.
KATEGORIA I TAGI
  • Partytury, nuty, libretta
  • Książki i nuty
  • Niepodległa 1918-2018