Księgarnia Chopin University Press

... Księgarnia Wydawnictwa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina ...

Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina publikuje kilka–kilkanaście tytułów rocznie. Wydawane są podręczniki, monografie, prace i serie tematyczne prezentujące dorobek Uniwersytetu oraz wyniki poszukiwań artystycznych i działalności naukowo-badawczej, która w UMFC obejmuje obszary problemowe pomijane w innych ośrodkach naukowych, w tym m.in. psychologię i teorię muzyki, teorię pedagogiki muzycznej i wychowania muzycznego, studia edytorskie nad twórczością Fryderyka Chopina, instrumentologię, akustykę i foniatrię muzyczną. Preferowane są badania nad muzyką polską i nad teorią muzyki XX wieku.