Jak słuchać aby słyszeć. Szkice z metodyki kształcenia słuchu. Cz. 1 i 2

72,00 zł
Ilość

Jak słuchać, aby słyszeć? Takie pytanie zadaje sobie nie tylko niemal każdy adept sztuki muzycznej, lecz także nauczyciel kształcenia słuchu. Autorka publikacji – prof. dr hab. Danuta Dobrowolska-Marucha – przedstawia szereg wskazówek dotyczących poprawy jakości słyszenia. Podręcznik ujęty jest w dwa tomy. Pierwsze wydanie – z roku 2012 – zostało szybko wyczerpane. Z tego względu, nakładem Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, publikacja ukazała się ponownie w 2021 roku.

Niniejsza publikacja, której drugie wydanie oddajemy do rąk Czytelnika, została przygotowana w ramach prac Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu[1] jako pierwsza pozycja planowanej nowej serii wydawniczej Materiały dla nauczycieli. Niestety, w roku 2016 Katedra została rozwiązana i tym samym Jak słuchać aby słyszeć pozostała jedyną pozycją zamierzonej serii. 

Pierwsze wydanie książki zostało bardzo szybko wyczerpane, a ogromne zainteresowanie publikacją i sygnały o potrzebie jej wznowienia skłoniły nas do przygotowania nowej edycji. Dokonano w niej niezbędnych uzupełnień i poprawiono dostrzeżone błędy. 

Szkice z metodyki kształcenia słuchu Danuty Dobrowolskiej-Maruchy, stanowią nowe opracowanie wykładów wygłoszonych przez Autorkę na sesjach i seminariach naukowych w Łodzi, Poznaniu i Warszawie w latach 2004–2008. Teksty czterech wystąpień, obecnie zmienione i poszerzone, były wcześniej opublikowane w materiałach pokonferencyjnych, nie zamieszczono tam jednak nagrań przykładów muzycznych prezentowanych podczas wykładów i stanowiących ich integralną część. Z tego względu, kierując się sygnałami ze strony nauczycieli, udostępniamy obecnie pełną treść wykładów, wzbogaconych dodatkowo o nowe przykłady muzyczne, a także propozycje testów-sprawdzianów dotyczących różnych zagadnień kształcenia słuchu.

Z uwagi na wygodę Czytelnika, całość publikacji została podzielona na dwie części. Do każdej z nich dołączono dwie płyty CD (cz. I – płyty A, B, cz. II – płyty C, D), na których zarejestrowano wszystkie prezentowane w tekście przykłady muzyczne.

Przypisy:

[1] Międzyuczelniana Katedra Kształcenia Słuchu, powołana w roku 1995 przy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie UMFC) i kierowana do roku 2015 przez prof. dr hab. Danutę Dobrowolską-Maruchę, zrzeszała pedagogów kształcenia słuchu ze wszystkich akademii muzycznych w Polsce. Katedra prowadziła ożywioną działalność naukową, dydaktyczną i wydawniczą w latach 1995–2015 zorganizowała kilkadziesiąt sesji i konferencji naukowych, przygotowała 16 publikacji w serii Z prac Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu. Zainteresowanych działalnością Katedry i sylwetkami jej członków odsyłamy do publikacji Kształcenie słuchu. Historia – teoria – praktyka, UMFC, Warszawa 2015.

OPRACOWANIE / REDAKCJA Danuta Dobrowolska-Marucha, Lidia Polakowska, Michał Zieliński, Małgorzata Królak-Radziejewska, Tomira Rogala
ILUSTRACJE / OPRAC. GRAF. Agata Moryto (projekt okładki), Tadeusz Fidecki (zdjęcie), Kazimierz Dąbrowski, Jerzy Łukasiewicz
WYDANIE Wydanie 2.
WYDAWCA Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego
ROK WYDANIA 2021
LICZBA STRON Cz. 1 - 230 str., Cz. 2 - 174 str.
OPIS FIZYCZNY 2 książki i 4 płyty CD
OPRAWA Oprawa miękka
KATEGORIA I TAGI
  • Nauka muzyki
  • Książki
  • Kształcenie słuchu
  • kształcenie słuchu
  • teoria muzyki
  • edukacja muzyczna
  • nauka muzyki
  • Zobacz także