Stanisław Moniuszko: Complete solo piano works (Marcin T. Łukaszewski)

39,00 zł

     FRYDERYK 2021

Ilość
dostępny

Zawartość płyty:

[CD 1]

1. Polonez d-moll [5'10'']

Fraszki

2. Fraszka C-dur nr 1 [1'25'']
3. Fraszka C-dur nr 2 [0'40'']
4. Fraszka A-dur nr 3 [2'06'']
5. Fraszka B-dur nr 4 (Bagatelle en formo d'une valse lence) [1'12'']
6. Fraszka a-moll nr S (Bagatelle "Niezabudka") [1'55'']
7. Fraszka Es-dur nr 6 (Bagatelle nr 3) [1'24'']
8. Fraszka C-dur nr 7 (Bagatelle nr 5) [1'35'']
9. Fraszka C-dur nr 8 [0'36'']
10. Fraszka g-moll nr 9 [1'21'']
11. Fraszka C -dur nr 10 [0'20'']
12. Fraszka F-dur nr 11 (Bagatelle nr 2.) [1'03'']
13. Nokturn As-dur [3'12'']

Sześć polonezów

14. Polonez Nr 1 Fis-dur [3'29'']
15. Polonez Nr 2 Es-dur [3'10'']
16. Polonez Nr 3 Es-dur [7'15'']
17. Polonez Nr 4 D-dur [3'56'']
18. Polonez Nr S es-moll [3'58'']
19.  Polonez Nr 6 C-dur "Pan Chorąży" [4'06'']

20. Elegia Es-dur [4'12'']
21. Polonez Des-dur [4'16'']
22. Wilanella B-dur [2'19'']
23. Wilanella Des-dur [3'45'']
24. Polonez Es-dur [1'35'']

[CD 2]

Trzy walce

1. Walc Nr 1 A-dur [2'03'']
2. Walc Nr 2 es-moll [3'33'']
3. Walc Nr 3 Es-dur [1'37'']

4. Co mówią obłoki o księżycu w pogodną, noc wiosenną [4'55'']
5. Walc As-dur [1'17'']
6. Walc F-dur [0'52'']
7. Walc As-dur "Pohulanki" [1'11'']
8. Kołysanka "Dni radości" D-dur [1'35'']
9. Polka C-dur [1'27'']
10. Polka A-dur "Daniel" [1'52'']
11. Polka H-dur "Gabriela" (Cabrielle Polka) [1'34'']
12. Polka F-dur "Wiosenni" (Litwinka-polka) [1'41'']
13. Piosnka bez słów (Chant sans paroles a-moll | Piosnka bez słów. Do odjeżdżającej) [1'48'']
14. Mazur H-dur [1'47'']
15. [Mazurek G-dur] [0'53'']
16. [Mazurek a-moll] [1'02'']
17. "Anioł Pański w wiejskim kościółku" [1'22'']
18. (Dzwonek wieczorny I La cloche du soir) Mazur G-dur [0'30'']
19. Mazur D-dur [0'47'']
20. Mazur G-dur (Mazurek "Pożegnanie z Wilnem" | Congé de Vilna) [0'57'']
21. Mazur D-dur [3'35'']
22. Westchnienie Litwina [1'12'']
23. [Miniatura muzyczna nr 1] [0'43'']
24. [Miniatura muzyczna nr 2] [0'52'']
25. Pamiątka z albumu Panny Marii Peszke [0'49'']
26. Pożegnanie [0'52'']

Czas trwania

CD 1 : 64'14''
CD 2 : 41'00''

Opis

Prezentowany album zawiera najbardziej obszerny w historii polskiej fonografii zbiór solowych kompozycji fortepianowych Stanisława Moniuszki – 50 utworów pochodzących z 34 tomu Dzieł wszystkich kompozytora (red. K. Mazur, PWM, Kraków 1975) w interpretacji znakomitego warszawskiego pianisty i badacza Marcina Tadeusza Łukaszewskiego.

Obszerny i zróżnicowany zbiór fortepianowych kompozycji Moniuszki pozostaje w cieniu jego twórczości scenicznej, pieśniarskiej i religijnej. Piśmiennictwo na ten temat również jest ubogie, mimo że fortepian był ważnym instrumentem w życiu i twórczości kompozytora, a dzieła na ten instrument – m.in. polonezy, walce, mazurki, polki, fraszki, wilanelle – tworzył przez całe życie.

"Twórczość fortepianowa Moniuszki pozostawała przez dziesięciolecia w niemal całkowitym zapomnieniu. Pomimo szeregu wydań i kilku nagrań wciąż czeka na odkrycie. […] [P]owinna zostać uwzględniona w badaniach polskiej muzyki fortepianowej XIX wieku jako ważne ogniwo w jej rozwoju".

[Marcin T. Łukaszewski]

Płyty ukazały się w wydaniu albumowym w twardej oprawie, z obszernym, ponad 80-stronicowym bookletem w języku polskim i angielskim, zawierającym analityczno-historyczną notę nakreśloną przez Marcina Łukaszewskiego oraz biogram artysty.

Marcin Tadeusz Łukaszewski

Urodzony w 1972 r. w Częstochowie, kompozytor, teoretyk muzyki, pedagog. Absolwent (1996) Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie - UMFC) w klasie fortepianu prof. B. Kawalli oraz studiów podyplomowych: Wykonawstwa Muzyki Współczesnej w klasie fortepianu prof Sz. Eszténiego, a także Teorii Muzyki oraz Kompozycji u prof. M. Borkowskiego. W 2005 r. uzyskał w tejże uczelni stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (promotor: prof. dr hab. M. Podhalski), a w 2014 r. - stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki. Pracuje na stanowisku profesora nadzw. na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest autorem siedmiu książek, w tym: Przewodnika po muzyce fortepianowej (Kraków 2014), rozprawy Fortepianowe formy wariacyjne kompozytorów polskich 1900-2010 (Warszawa 2013), Jak napisać pracę dyplomową o muzyce? (Warszawa 2016). Marcin Łukaszewski ma w swoim dorobku liczne nagrody i wyróżnienia, jest laureatem II nagrody w Konkursie Kompozytorskim im. F. Nowowiejskiego w Warszawie, II nagrody w Konkursie Kompozytorskim im. W. Landowskiej w Warszawie, III nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Pro Organo", wyróżnienia I stopnia w Otwartym Konkursie Kompozytorskim w Rydułtowach, Nagrody „Fryderyk", Nagrody Rektora UMFC, Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej" i Nagrody „Mater Verbi". Jego utwory wykonywano m.in. w takich krajach, jak: Belgia, Brazylia, Francja, Holandia, Izrael, Macedonia, Niemcy, Rosja, Słowacja, Słowenia, Włochy, USA.

umfc-2020005
KOMPOZYTOR Stanisław Moniuszko (1819-1872)
WYKONAWCA Marcin Tadeusz Łukaszewski (fortepian)
REALIZACJA / REŻYSERIA Andrzej Brzoska
INSTRUMENT / OBSADA Fortepian
OPRACOWANIE / REDAKCJA Marcin Tadeusz Łukaszewski (nota programowa), Olga Gorczyca-Popławska, Emilia Dudkiewicz, Maja Baczyńska (redaktor)
TŁUMACZENIE Justyna Saciuk
ILUSTRACJE / OPRAC. GRAF. Dominika Śnieg (zdjęcia), Krzysztof Kubicki
WYDANIE Wydanie 1.
MIEJSCE WYDANIA Warszawa
WYDAWCA Chopin University Press
ROK WYDANIA 2020
OPIS FIZYCZNY 2 płyty (CD)
KATEGORIA I TAGI
  • Płyty
  • Muzyka romantyczna
  • Muzyka fortepianowa
  • Muzyka polska
  • fortepian
  • Moniuszko
  • Marcin Łukaszewski
  • fortepian solo
  • Stanisław Moniuszko
  • Zobacz także