Fant for organ / Marian Sawa

10,00 zł
Ilość
dostępny

Opis

Marian Sawa (1937-2005)

Kompozytor, organista, improwizator, pedagog. Jest absolwentem Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu (1955). Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie w klasach: organów Feliksa Rączkowskiego i kompozycji Kazimierza Sikorskiego. W latach 1956–1966 był organistą kościoła garnizonowego w Warszawie (obecnie katedra polowa Wojska Polskiego). Był również dyrektorem artystycznym Oddziału Mazowieckiego Państwowego Związku Chórów i Orkiestr (1997–1999), członkiem Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych oraz Stowarzyszenia Musica Sacra. Od 1966 r. uczył improwizacji, kontrapunktu i akompaniamentu liturgicznego w warszawskich szkołach muzycznych szczebla średniego i wyższego.

Jako organista występował w kraju i za granicą, współpracował z wybitnymi artystami i zespołami. Na swoim koncie ma nagrania wielu utworów, otrzymał dużo nagród kompozytorskich i odznaczeń państwowych. Brał udział w pracach jury licznych konkursów. Bogata twórczość kompozytorska Mariana Sawy, licząca około 800 dzieł, obejmuje pięć koncertów organowych, Assemblage na orkiestrę symfoniczną, setki utworów na organy solo i dla dwóch wykonawców, utwory fortepianowe, klawesynowe, muzykę kameralną na instrumenty smyczkowe i dęte z towarzyszeniem organów lub fortepianu, setki utworów chóralnych a cappella i z towarzyszeniem organów oraz wiele form oratoryjno-kantatowych. Muzyka organowa stanowi trzon twórczości Sawy (ponad 200 pozycji). Idiom stylistyczny kompozytora jest tu najbardziej czytelny, a niepowtarzalna jakość tych kompozycji stawia go w gronie najwybitniejszych twórców muzyki organowej XX wieku. Utwory te obejmują różne gatunki i stopnie trudności – od miniatur, preludiów i utworów dydaktycznych, po formy cykliczne i monumentalne, m.in. sonaty, fantazje, toccaty, partity czy koncerty

A composer, organist, improviser, and teacher. He was a graduate of the Salesian Organist School in Przemyśl (1955). He graduated from the Higher State School of Music in Warsaw in the organ class of Feliks Rączkowski and in the composition class of Kazimierz Sikorski. In 1956–1966, he was an organist at the garrison church in Warsaw (currently the Field Cathedral of the Polish Army). He was also the artistic director of the Mazovian Branch of the State Union of Choirs and Orchestras (1997–1999), a member of the Society of Authors and Composers and of the Musica Sacra Association. Since 1966, he hadectured on improvisation, counterpoint, and liturgical accompaniment at Warsaw secondary and higher music schools. As an organist, he performed in Poland and abroad; he cooperated with outstanding artists and ensembles. He recorded a number of works, received many composition awards and state decorations. He participated in the works of juries of numerous competitions. Marian Sawa’s abundant compositional output, comprising about 800 works, includes five organ concertos, Assemblage for symphony orchestra, hundreds of pieces for solo organ and for two performers, piano, harpsichord works, chamber music for string and wind instruments with the accompaniment of organ or piano, hundreds of choral compositions a cappella and with organ accompaniment, and many oratorio and cantata forms. Organ music constitutes the core of Sawa’s output (over 200 pieces). It is in this type of music that the composer’s stylistic idiom is most distinguished, and the unique quality of these compositions puts him among the most outstanding creators of the 20th-century organ music. These pieces encompass various genres and levels of difficulty – from miniatures, preludes, and didactic works, to cyclical and monumental forms, including sonatas, fantasies, toccatas, partitas, and concertos.

umfc-2020017
KOMPOZYTOR Marian Sawa (1937-2005)
INSTRUMENT / OBSADA Organy
OPRACOWANIE / REDAKCJA Andrzej Chorosiński
TŁUMACZENIE Żaneta Pniewska (tłumaczenie)
ILUSTRACJE / OPRAC. GRAF. Łukasz Pawlak, Krzysztof Kubicki
WYDANIE Wydanie 1.
MIEJSCE WYDANIA Warszawa
WYDAWCA Chopin University Press
ROK WYDANIA 2020
LICZBA STRON 14
OPRAWA Oprawa miękka
SERIA Nowa Polska Muzyka Solowa / New Polish Solo Music
ISBN / ISSN / ISNM 9790801518583
KATEGORIA I TAGI
  • Polecane
  • Nuty
  • Organy