Kompozytorzy polscy 1918-2000. T. 1, Eseje. T. 2, Biogramy

40,00 zł
Ilość
dostępny

Z przedmowy Redaktora Naczelnego: Przedstawiona (...) czytelnikowi książka wykracza swą formą i meritum poza granice zwykłego leksykonu i jest pozycją w swoim rodzaju wyjątkową. Na jednej płaszczyźnie spotykają się w niej różne nurty kultury muzycznej: wysokiej, użytkowej, popularnej; sztuki, rzemiosła i rozrywki; kompozytorów o bogatym dorobku i twórców efemerycznych; gwiazd i słońc różnych konstelacji. Ponadto przedstawione zostają nie tylko biografie i dokonania poszczególnych kompozytorów, ale, co szczególnie ważne, książka jest zwartym kompendium wiedzy o Polsce XX wieku adresowanym do czytelnika polskiego i zagranicznego (...) Promocja wiedzy o polskiej kulturze muzycznej i wiedzy o współczesnej Polsce ujętej w zwartej i bogatej poznawczo panoramie, to dwa główne cele publikacji (...). Za ramy czasowe badań przyjęliśmy (...) okres od momentu odzyskania, po latach zaborów, państwowości polskiej w 1918 roku, do końca 2000 roku. Szeroko zakrojona koncepcja badań wymagała współpracy wielu ludzi reprezentujących różne specjalności. Wszystkich ich łączy jednak pewna specyficzna cecha. Powiedziałbym, że są to ludzie dobrej woli, rozumiejący potrzebę podjęcia takich badań, doceniający ich ważność dla promocji polskiej muzyki w kraju i za granicą. Tom I "Eseje" obejmuje zbiór tekstów charakteryzujących cechy stylistyczne muzyki polskiej XX wieku. Refleksja na ten temat usytuowana jest w kontekście szerokiej panoramy zdarzeń obejmującej dzieje Polski i rozwój jej kultury w tym stuleciu. Tom II "Biogramy" zawierać będzie informacje o około 1300 polskich kompozytorach działających w latach 1918-2000. Wiele haseł wzbogacono o charakterystyki twórczości oraz wypowiedzi samych twórców przybliżajce cechy ich osobowości. Przewiduje się także wydanie obu tomów w języku angielskim i przygotowanie wersji multimedialnej książki. 

umfc-212
OPRACOWANIE / REDAKCJA Marek Podhajski
ILUSTRACJE / OPRAC. GRAF. Zbigniew Zuchowicz
WYDANIE Wydanie 1.
MIEJSCE WYDANIA Gdańsk, Warszawa
WYDAWCA Chopin University Press, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
ROK WYDANIA 2005
LICZBA STRON 1484
OPRAWA Oprawa twarda
ISBN / ISSN / ISNM 9788389444813
KATEGORIA I TAGI
  • Kategorie tematyczne
  • Historia muzyki
  • Kompozytorzy i wykonawcy
  • Książki
  • Pakiety
  • Zobacz także