Polish Piano Music of the 20th Century

32,00 zł
Ilość

Sonatiny i mazurki na fortepian, napisane w XX wieku przez polskich kompozytorów, to dwa filary prezentowanego albumu. Oryginalne zestawienie dziesięciu urokliwych kompozycji zaproponowała znakomita pianistka – Elżbieta Karaś-Krasztel; rejestracji nagrania dokonał Michał Szostakowski.

 

Twórcze podejście do formy sonatowej, na przykładzie utworów Aleksandra Tansmana (Sonatina transatlantycka), Tadeusza Szeligowskiego (Sonatina), Kazimierza Serockiego (Sonatina), Artura Malawskiego (Tryptyk góralski) czy Romualda Twardowskiego (Sonata breve), pozwala zaobserwować metamorfozy, jakim ten kanoniczny gatunek muzyczny ulegał. Wybrane mazurki natomiast, Ignacego Friedmanna z 1912 roku  i powojenne – Witolda Friemanna, Andrzeja Dutkiewicza, Mariana Borkowskiego i Mariana Sawy – „stanowią reprezentatywną próbkę XX-wiecznych opracowań tego tańca – nie tylko jako formy o charakterystycznej rytmice, lecz także pewnej idei związanej z całym bagażem skojarzeń. […] „Słuchając zarejestrowanych na płycie kompozycji, trudno oprzeć się wrażeniu, że mocno już zakorzenione w historii muzyki formy i gatunki odżywają w fascynujących ujęciach, a bogactwo ich świata zachęca do bacznego wsłuchiwania się w niuanse interpretacji Elżbiety Karaś-Krasztel” (Karolina Kolinek-Siechowicz).

Zawartość płyty:

Aleksander Tansman (1897–1986)

 

 

Sonatina transatlantycka na fortepian (1930)

 

 

[1]

I Fox-trot

4:34

 

[2]

II Spiritual and blues

4:20

 

[3]

III Charleston

2:27

 

Tadeusz Szeligowski (1896–1963)

 

 

Sonatina na fortepian (1940)

 

 

[4]

I Allegro moderato

1:48

 

[5]

II Arietta. Adagietto

2:16

 

[6]

III Scherzino. Allegro molto

1:01

 

[7]

IV Vivace

1:49

 

Kazimierz Serocki (1922–1981)

 

 

Sonatina na fortepian (1949)

 

 

[8]

I Allegro molto vivace

2:45

 

[9]

II Moderato semplice ed espressivo

3:20

 

[10]

III Presto con bravoura

2:06

 

Romuald Twardowski (*1930)

 

 

Sonata breve na fortepian (1979)

 

 

[11]

I Veloce

4:13

 

[12]

II Moderato

3:49

 

[13]

III Giocoso

2:56

 

Ignacy Friedmann (1882–1948)

 

 

[14]

Mazurek op. 49 nr 2 na fortepian (1979)

1:47

 

Artur Malawski (1904–1957)

 

 

Tryptyk góralski na fortepian (1949)

 

 

[15]

I Andante. Allegro molto

3:16

 

[16]

II Andante

3:07

 

[17]

III Vivo

3:38

 

Marian Borkowski (*1934)

 

 

[18]

Mazurek na fortepian (1958)

1:16

 

Witold Friemann (1899–1977)

 

 

[19]

Mazurek op. 304 nr 1 na fortepian (1968)

1:41

 

Andrzej Dutkiewicz (*1942)

 

 

[20]

Mazurek na fortepian (1986)

2:24

 

Marian Sawa (1937–2005)

 

 

[21]

Mazurek na fortepian (1994)

2:22

 

Total time: 58:09

KOMPOZYTOR Aleksander Tansman (1897-1986), Tadeusz Szeligowski (1896-1963), Kazimierz Serocki (1922-1981), Romuald Twardowski (1930- ), Ignacy Friedmann (1882-1948), Artur Malawski (1904 -1957), Marian Borkowski (1934- ), Witold Friemann (1899-1977), Andrzej Dutkiewicz (1942- ), Marian Sawa (1937-2005)
WYKONAWCA Elżbieta Karaś-Krasztel
REALIZACJA / REŻYSERIA Michał Szostakowski
INSTRUMENT / OBSADA Fortepian
OPRACOWANIE / REDAKCJA Karolina Kolinek-Siechowicz (nota programowa), Jakub Jakubaszek (redakcja, projekt graficzny i skład), Emilia Dudkiewicz (redaktor wydawca)
TŁUMACZENIE Żaneta Pniewska
ILUSTRACJE / OPRAC. GRAF. Anita Wąsik-Płocińska (zdjęcia)
WYDANIE Wydanie 1.
MIEJSCE WYDANIA Warszawa
WYDAWCA Chopin University Press
ROK WYDANIA 2023
OPIS FIZYCZNY 1 płyta (CD)
KATEGORIA I TAGI
  • Płyty
  • Muzyka fortepianowa
  • Zobacz także